Firma WODMAR oferuje:

  • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnyc
  • Przewierty horyzontalne
  • Przeciski pod drogami,torami, rzekami
  • Transport materiałów sypkich
  • Nawodnienia, odwodnienia
  • Montaż szamb betonowych szczelnych
  • Wszelkie roboty ziemne
  • Konserwacja stacji uzdatniania wody